picture

Letectví

Provoz a řízení letecké dopravy Bc.

Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Ing.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

CO nabízí studium programu Letectví?

Ve studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy se student seznámí se základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistikou a přepravními procesy.  Absolventi budou schopni plnit úlohy na nižších a středních manažerských úrovních, v obchodních činnostech a v letecké dopravě. Získají odborné znalosti zejména z ekonomiky podniku, z marketingu a také z managementu.

pictogram

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

pictogram

Letecké bezpilotní systémy

Dronům patří budoucnost. Naučíš se rozumět jejich konstrukci i reálnému použití.

pictogram

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme Tě se v nich bez problémů orientovat.

pictogram

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo Tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

pictogram

Letecká doprava-letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

pictogram

Management a marketing

Chceš se stát úspěšným manažerem v podniku letecké dopravy? U nás si osvojíš základy i moderní manažerské a marketingové nástroje.

Jaký titul získám ?

pictogram

Staň se kvalifikovaným odborníkem pro poskytování služeb v oblasti letecké dopravy, nebo manažerem v leteckých a letových provozních službách. Studuj program, který letí!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

pictogram

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti letectví? Díky navazujícímu magisterskému studiu ještě zdokonalíš své znalosti. Studuj program, který letí!

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Jako Bc.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy (jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších služeb). Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou, v soukromém civilním letectví i v mezinárodních společnostech, které využívají leteckou dopravu a letecké bezpilotní systémy.

Jako Ing.

Absolvent získá uplatnění ve vyšších úrovních managementu organizací zaměřených na leteckou dopravu, v oblasti leteckých a letových provozních služeb, v podnicích leteckého provozu, letecké výroby a údržby, ve velkých nadnárodních logistických společnostech, které leteckou dopravu využívají denně, dále v zahraničních firmách a institucích podnikajících v letecké dopravě a letecké výrobě, v oblasti soukromých podnikatelských činností a v odborech regionální a veřejné správy se zaměřením na civilní letectví.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své bakalářské práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Vysoké škole obchodní, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.
 • Přihlášku ke studiu do letního semestru (únor 2021) si můžeš podat od 1. 11. 2020.
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Provoz a řízení letecké dopravy Bc.

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 24.900 Kč / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Ing.

Délka studia: standardně 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 27.900 Kč / semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

Proč Letectví ?

 • Letectví je atraktivní i perspektivní obor
 • 100% zaměstnatelnost
 • Učitelé jsou odborníci s dlouholetou praxí
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Využití oborů a specializací v praxi
 • Individuální přístup vyučujících
 • Více specializací (Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy)
 • Drony – jediná unikátní specializace
 • Nové akreditace
 • Navazující magisterský studijní program
 • Kvalitní pedagogický tým odborníků z podnikové praxe i státní správy civilního letectví

Co je nového v programu Letectví?

 • Reakce na nové trendy v letectví (např. Bezpečnostní management v letecké dopravě, Letecké bezpilotní systémy)
 • Modelování procesů
 • Využití nových SW