picture

Letectví

Provoz a řízení letecké dopravy Bc.

Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Ing.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Letectví uplatnit

 • Vedoucí odbavení cestujících
 • Delegát a letištní koordinátor
 • Pracovník plánování posádek
 • Administrátor pro systémy řízení letového provozu
 • Safety/Security inspektor

CO nabízí studium programu Letectví?

Ve studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy se student seznámí se základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistikou a přepravními procesy.  Absolventi budou schopni plnit úlohy na nižších a středních manažerských úrovních, v obchodních činnostech a v letecké dopravě. Získají odborné znalosti zejména z ekonomiky podniku, z marketingu a také z managementu.

pictogram

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

pictogram

Letecké bezpilotní systémy

Dronům patří budoucnost. Naučíš se rozumět jejich konstrukci i reálnému použití.

pictogram

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme Tě se v nich bez problémů orientovat.

pictogram

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo Tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

pictogram

Letecká doprava-letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

pictogram

Management a marketing

Chceš se stát úspěšným manažerem v podniku letecké dopravy? U nás si osvojíš základy i moderní manažerské a marketingové nástroje.

Jaký můžeme očekávat vývoj v letecké dopravě?

Vnitrostátní letecká doprava v USA, Číně, Evropě již nyní dosahuje podobných výkonů jako před pandemickou krizí. Mezinárodní letecká doprava a služby s ní spojené se pomalu vrací v letošním roce na přibližně 80% svých dřívějších objemů. Jako jeden z diskutovaných faktorů restartu se jeví nedostatek kvalifikovaného leteckého personálu, který se dle studií IATA a dalších plně projeví již v letošním roce. Po odeznění pandemické krize lze očekávat nedostatek leteckého i pozemního personálu, stejně jako kvalifikovaných manažerů u provozovatelů letišť, leteckých společností, podniků letových provozních služeb, prodejců letecké dopravy a dalších. Velkou roli bude hrát fakt, že řada pilotů, těch v předdůchodovém věku, ale i mladších se už do kokpitu nevrátí, neboť se v průběhu krize vydali na jinou profesní cestu nebo odešli do předčasného starobního důchodu.

Očekává se poptávka po kvalifikovaných a vysokoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti letectví a letecké dopravy. Současně lze očekávat výrazný rozvoj leteckých bezpilotních systémů v oblasti logistiky zboží a do budoucna i přepravy osob. Kromě tradičních hodnot letectví, mezi které patří problematika bezpečnosti ve smyslu safety i security, se stále více prosazuje téma ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. To s sebou nese nutnost neustále vyvíjet a implementovat nové standardy, technologie, postupy a zdokonalovat infrastrukturu letecké dopravy ke snižování emisní a hlukové zátěže letecké dopravy.

Jaký titul získám ?

pictogram

Staň se kvalifikovaným odborníkem pro poskytování služeb v oblasti letecké dopravy, nebo manažerem v leteckých a letových provozních službách. Studuj program, který letí!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

pictogram

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti letectví? Díky navazujícímu magisterskému studiu ještě zdokonalíš své znalosti. Studuj program, který letí!

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Jako Bc.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy (jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších služeb). Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou, v soukromém civilním letectví i v mezinárodních společnostech, které využívají leteckou dopravu a letecké bezpilotní systémy.

Jako Ing.

Absolvent získá uplatnění ve vyšších úrovních managementu organizací zaměřených na leteckou dopravu, v oblasti leteckých a letových provozních služeb, v podnicích leteckého provozu, letecké výroby a údržby, ve velkých nadnárodních logistických společnostech, které leteckou dopravu využívají denně, dále v zahraničních firmách a institucích podnikajících v letecké dopravě a letecké výrobě, v oblasti soukromých podnikatelských činností a v odborech regionální a veřejné správy se zaměřením na civilní letectví.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své bakalářské práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Panevropské univerzitě, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášky ke studiu do letního semestru (únor 2024) si můžeš podat od 1.12.2023 do 28.2.2024
 • -->
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžeš podat od 1.12.2023 do 30.9.2024
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Provoz a řízení letecké dopravy Bc.

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Ing.

Délka studia: standardně 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 60 600,- / rok nebo 33 330,- / semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

Proč Letectví ?

 • Letectví je atraktivní i perspektivní obor
 • 100% zaměstnatelnost
 • Učitelé jsou odborníci s dlouholetou praxí
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Využití oborů a specializací v praxi
 • Individuální přístup vyučujících
 • Více specializací (Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy)
 • Drony – jediná unikátní specializace
 • Nové akreditace
 • Navazující magisterský studijní program
 • Kvalitní pedagogický tým odborníků z podnikové praxe i státní správy civilního letectví

Co je nového v programu Letectví?

 • Reakce na nové trendy v letectví (např. Bezpečnostní management v letecké dopravě, Letecké bezpilotní systémy)
 • Modelování procesů
 • Využití nových SW

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme